Curriculum Vitae

 

Begin jaren 90 ben ik afgestudeerd als onderwijskundige aan de Universiteit Twente. Na mijn studie heb ik gewerkt als onderzoeker en beleidsmedewerker onderwijs. Hoewel ik dit werk met veel plezier deed, bleek mijn hart meer te liggen bij lesgeven. Daarom ben ik gestart met de Top-opleiding van PABO de Eekhorst in Assen. In 1999 ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs.

 

Daarna ben ik aan het werk gegaan als leerkracht in het basisonderwijs. Eerst in groep 3 en later ook in andere groepen. Uiteindelijk heb ik les gegeven in alle groepen van de basisschool. 

 

Vanaf 2011 was ik naast leerkracht ook intern begeleider op meerdere scholen. Als intern begeleider was ik verantwoordelijk voor de coördinatie van de extra zorg voor leerlingen en het bewaken van de afspraken over de zorgstructuur. Daarnaast hield ik me bezig met observaties in de klas, diagnostisch onderzoek bij leerlingen, coachen van leerkrachten en ondersteunen bij oudergesprekken. Verder heb ik meegewerkt aan de opzet van een Plusklas voor (hoog)begaafde leerlingen. Tot slot was ik betrokken bij de invoering van Passend Onderwijs binnen het schoolbestuur.

 

Vanuit mijn interesse voor leer- en gedragsproblemen ben ik gestart met een universitaire Master Orthopedagogiek. Mijn stage heb ik vervuld binnen het voortgezet onderwijs bij een Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) voor VMBO en onderbouw van de HAVO. Leerlingen gingen naar het OPDC, omdat ze het reguliere onderwijs (nog) niet konden volgen, vanwege problematiek van uiteenlopende aard. Daarbij kan gedacht worden aan gedragsproblemen, sociale en emotionele problemen en / of leerachterstanden.Tijdens deze stage hield ik me bezig met intelligentieonderzoek en didactisch onderzoek op het gebied van (begrijpend) lezen en rekenen. Verder heb ik ervaring opgedaan met de begeleiding van jongeren met concentratieproblemen en faalangst.Tot slot was ik betrokken bij individuele training van sociale vaardigheden en faalangsttraining. 

 

Voor mijn masterthesis heb ik, in een plusklas voor hoogbegaafde leerlingen, onderzoek gedaan naar het effect van een lessenreeks voor leren leren op zelfsturend leren en motivatie. In 2013 ben ik aan de Rijksuniversiteit Groningen cum laude afgestudeerd als orthopedagoog.

  

Na mijn tijd in het basisonderwijs ben ik in het MBO en HBO gaan werken als docent en studiebegeleider. Daar heb ik ervaring opgedaan met het ondersteunen van adolescenten en jong volwassenen. Het ging daarbij om hulp bij vragen in de persoonlijke sfeer en vragen die te maken hadden met de studievoortgang.   

 

Eind 2017 ben ik gestart met mijn eigen praktijk voor orthopedagogiek.

 

 

Registratiegegevens

 

Geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) als Basis-Orthopedagoog met Basisaantekening Diagnostiek (lidnr. 21862)

 

Geregistreerd in Kwaliteitsregister Jeugd als Master-Orthopedagoog SKJ (registratienummer: 20008916) 

 

 

KvK 70266883