Aanbod jeugd en jongeren

Leerproblemen

De ontwikkeling van een kind op de basisschool verloopt niet altijd volgens verwachting. Dit kan leiden tot gevoelens van onzekerheid, frustratie en onmacht bij kinderen en hun ouders of verzorgers. Wanneer de gebruikelijke hulp op school en thuis onvoldoende blijkt te zijn, kan particuliere remedial teaching een oplossing zijn.  

 

De praktijk kan remedial teaching bieden aan basisschoolleerlingen op het gebied van de volgende schoolvakken:

 • Technisch en begrijpend lezen
 • Taal en spelling
 • Rekenen

 

Daarnaast kan er begeleiding geboden worden bij:

 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Automatiseringsproblemen
 • Hoogbegaafdheid
 • Leren leren

 

Studieproblemen

Jongeren in het voortgezet onderwijs en jong volwassenen komen voor allerlei uitdagingen te staan. De puberteit en het opgroeien naar volwassenheid vraagt naast school (en werk) veel van jongeren. Dat kan leiden tot verschillende hulpvragen van jongeren en / of hun ouders op het gebied van leren en studeren.

 

Voor jongeren in het voortgezet onderwijs biedt de praktijk advies en begeleiding op het gebied van:

 • Begrijpend lezen en dyslexie
 • Rekenen en dyscalculie
 • Taal en spelling
 • Hoogbegaafdheid
 • Leren leren

 

Daarnaast kunnen jong volwassenen bij de praktijk terecht met hulpvragen over:

 • Plannen en organiseren
 • Studievaardigheden
 • Stagnerende studievoortgang
 • School- en opleidingskeuze
Sociaal-emotionele problemen

Om een indruk te geven van de persoonlijke uitdagingen op sociaal-emotioneel gebied, waarbij de praktijk kinderen in de basisschoolleeftijd en jongeren (en hun ouders) kan adviseren en begeleiden, volgt hieronder een aantal voorbeelden:

 • Concentratieproblemen
 • Gebrek aan zelfvertrouwen of faalangst
 • Gedragsproblemen
 • Sociale vaardigheden
 • Impulsiviteit
 • Pesten
 • Hulpvragen bij diagnose Autisme Spectrum Stoornis
  (Autisme, PDD-NOS, Asperger)
 • Hulpvragen bij diagnose ADHD

 

Bij jongeren op het voortgezet onderwijs en jong volwassenen kan het daarnaast ook gaan om:

 • Spijbelen
 • Perfectionisme
 • Overbelasting 
 • Slecht slapen
 • Prestatiedruk en werkdruk

 

Samen bespreken we de problemen en formuleren een persoonlijke hulpvraag. Vervolgens gaan we op zoek naar een passende oplossing. Uitgangspunt voor de begeleiding zijn de sterke kanten van het kind of de jongere. Er wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgericht werken (bv. Kids Skills). Daarbij vind ik het belangrijk om de omgeving van het kind of de jongere bij de begeleiding te betrekken. Afhankelijk van de hulpvraag kan het gaan om ouders, verzorgers, andere gezinsleden en leerkrachten of docenten.

Aanbod scholen en instellingen

 

Remedial teaching of Interim Interne Begeleiding

Dit deel van de website is in ontwikkeling.

Diagnostiek en begeleiding bij gedragssproblemen

Dit deel van de website is in ontwikkeling.

Scholing en coaching van teams of individuele leerkrachten

Dit deel van de website is in ontwikkeling.